Livscoaching

Livscoaching passar när du känner att något eller flera områden i livet inte riktigt känns bra. Du känner dig kanske orolig, stressad eller nere. Något gnager och irriterar. Du behöver en förändring, helt enkelt.

Ibland vet du vad det handlar om och ibland vet du inte alls. Livscoaching passar i båda fallen. Vi reder ut och benar upp så vi vet vad det egentligen handlar om.(Ibland måste man börja göra lite förändringar i livet för att det ska börja klarna vad det handlar om.) Som livscoach hjälper jag dig att se saker som du själv inte ser. Man blir lätt hemmablind.Min uppgift är att lyssna, ställa kraftfulla frågor, vägleda, stödja, uppmuntra, motivera och ge feedback. Sedan sätter vi upp målen med coachingen. Vad är det önskade läget? Vart vill du komma? Hur känns det när du är där? 

Våra kommande sessioner handlar sedan om att succesivt ta sig dit. Vi sätter upp delmål. Steg för steg kommer du närmare ditt mål. Coachingen hjälper dig att hålla fokus på det önskade målet. Stöttar och motiverar när det känns tungt, kan förklara och bena ut saker när det känns oklart och suddigt. Vi använder både samtalet, olika verktyg och övningar för att ta oss framåt i processen.  

Att ha en livscoach att träffa regebundet hjälper dig också att långsiktigt fortsätta mot det uppsatta målet tills du är där. Efter att ha sysslat med detta i hela mitt yrkesliv så kan jag också påsta att lång erfarenhet är ett av mina största konkurrensmedel. Jag är rak, trygg och kan höra mellan raderna. Jag har god erfarenhet av coachingprocessen och av förändringsarbete. 

Vi kan arbeta genom individuella möten här i Onsala, på din arbetsplats eller via telefon, email och Skype. 

Välkommen för att boka eller få mer information om livscoaching!

    

7 tips från coachen

1. Fokusera på det som är bra i ditt liv

2. Sätt upp mål och börja med att göra små förändringar först innan du ger dig på de stora uppgifterna. Gör en plan! Skaffa gärna en partner. Något som stöttar dig eller någon som ska göra samma förändring. Eller det bästa- kontakta en coach! 

3. Ta ansvar för det du bestämt dig för. Sätt upp datum för de olika delmålen. 

4. Håll ut när det är kämpigt. Tillåt inga undantag. 

5. Om du ändå gjorde det- fortsätt som du inte hade gjort det

6. Motivera dig själv och fira framstegen!

7. Gå i mål och känn hur fantastisk du är!