EVA ZANDER COACHING &VÄGLEDNING

 

HUSRENSNING 

 

Husrensning tar bort negativ energi från ditt hem och ger dig balans, lugn och harmoni i ditt liv. Ett hem med goda energier ger bättre sömn, ökad avslappning och bättre relationsklimat. Att årligen rena och välsigna sitt hem är lika viktigt som den fysiska städningen vi gör i våra hus. Själv gör jag detta varje år vid Imbolc (kyndelmäss) den 1 feb.

Efter att ha rensat huset på negativa energier gör vi en välsignelse av huset för att be om lycka, hälsa och harmoni med omgivningen. 

Husrensning passar tex när du är/har

  • nyinflyttad i ett hus
  • köpt en tomt och ska bygga nytt 
  • varit sjuk 
  • haft ett stort gräl i huset
  • separation eller förlust
  • genomgår stora livsförändringar
  • när du känner att du fastnat
  • det "spökar" i ditt hus

De mesta husrensningsuppdrag jag utför handlar om att man upplever andlig aktivitet i huset som skrämmer. Det är faktiskt inte ovanligt att vi upplever närvaro av någon osynlig varelse i våra hus.

Anledningen till det kan vara en avliden släkting som vill komma i kontakt med någon som bor där eller så kan det vara en platsbunden ande. Det betyder att den är knuten till platsen och inte till de människor som bor där nu.

Dessa energier kan upplevas på olika obehagliga sätt som kan vara skrämmande för en oinsatt person. Man kan uppleva olika ljud som röster eller fotsteg, se skuggor eller att saker flyttar på sig. Ibland kan man uppleva att lampor eller andra elektriska apparater tänds eller släcks. 

Att du får obehagliga eller negativa känslor i ett hus behöver inte betyda att det är hemsökt. Det kan vara ett energiminne från en händelse eller en person som befunnit sig på platsen. Dra dig inte för att höra av dig till mig för en konsultation. Priset beror på var du bor (hur lång min resväg är) och på hur stort hus du har. Vanligtvis tar en husrensning ca 2 timmar.