EVA ZANDER COACHING &VÄGLEDNING

 

Ceremonier

Ceremonier för transformation och andlig utveckling

Kom och var med och delta i en ceremoni!

Ceremonier ger oss möjlighet att vara här och nu, komma i kontakt med våra känslor och vår andlighet. Vi får en möjlighet att känna oss i harmoni med allt i universum. Att bearbeta och reflektera i nuet.

I alla tider och i alla kulturer har människan använt sig att ceremonier och ritualer för att markera viktiga passager i livet, fira viktiga händelser och för att följa naturens rytm och årstidsväxlingar. I den shamanska traditionens sätt att arbeta med helande och andlig utveckling ingår också olika former av ceremonier.

På de här sidorna hittar du de olika former av ceremonier som jag erbjuder. Ceremonier såsom:

Höst- och vårdagjämning, Midvinter- och sommarsolstånd. Läs mer under

Årstidsceremonier

Fullmåneceremonier, Eldceremonier eller personliga ceremonier. Läs mer under

Andra ceremonier