EVA ZANDER COACHING &VÄGLEDNING

 

Professionell coaching

Individuella besök eller på telefon, Skype eller email

Med lång erfarenhet av coaching hjälper jag dig till bästa resultat. 

Coaching hos mig innebär att vi arbetar med att du först och främst får en insikt om varför saker och ting förhåller sig som de gör. Vi arbetar mycket med de livsregler och värderingar som du har som inte längre fungerar för dig. Vi byter ut dessa mot nya mer medvetna och nutidsanpassade regler som också ger dig uttrymme till ett annat handlingsätt. Sedan arbetar vi med att hitta strategier och lösningar som förändrar den nuvarande situationen.

Några exempel:

Det kan handla t.ex om att man alltid varit andra till lags, haft svårt att säga nej och på så sätt tagit på sig för mycket eller hamnat i situationer som strider mot ens inre övertygelser.

Eller kanske handlar det om en inre känsla man har som stör glädjen i livet. Något som tynger ner en och som gör att det känns trist när det borde vara roligt..

Är det dags att göra förändringar i ditt liv? 

Vill du vara mer närvarande i nuet och känna mer meningsfullhet i livet?

Vill du komma närmare ditt autentiska jag? Bli den du var ämnad att vara?

Då har du hittat rätt!

Vi har lång erfarenhet av coaching och är certifierade  coacher genom både ICC samt ICF. Eva är även beteendevetare och KBT terapeut och Magnus är livscoach, teamcoach och har en lång erfarenhet som chef.

Vi kan ge dig professionell coaching för ett trygg, snabbt och gott resultat.

Coachning hos oss tar hänsyn till HELA ditt jag. Det finns en speciell mening med ditt liv och du är här för att göra en unik uppgift och lära dig specifika saker. Kanske har du länge känt att det pockat på och du velat göra en djupdykning och lära dig mer om dig själv och vad du ska göra för att leva mer nära dig själv och din själ. följa ditt hjärta helt enkelt. 

Livs och själscoaching syftar till att du ska få en större självkännedom, stöd i din utveckling samt göra de förändringarna du behöver för att uppleva att både kropp, själ och ande har uttrymme i ditt liv.Det betyder inte att du måste vara andligt eller religiöst aktivt utan mer att du ska känna en inre tillfredställelse i nuet.  Att känna dig nöjd och harmonisk.

Genom livscoachingen vägleds du till att hitta din speciella kraft, vad som är viktigt för dig i livet och vilka steg du behöver ta för förändra ditt liv  i rätt riktning så det överstämmer med själ och hjärta. Du får hjälp att bli medveten om din inre dialog, lyssna på dina känslor och lära dig att utnyttja din intuition.

Du får lära dig tänka mer medvetet och lyssna mer kritiskt till vilka budskap du ger till dig själv? Är de positiva och uppbyggande eller negativa, nedbrytande och ger dig sämre självförtroende och självkänsla?  Vi förändrar det i så fall! Coaching med själen i centrum syftar också till att du ska bli mer klar över din livsuppgift så att du kan designa ditt liv efter vad du vill, behöver och längtar efter.

I denna livs och själscoaching guidas du på din egen inre resa för att få större förståelse för dig själv och vad som gör dig lycklig i livet. Vi arbetar strukturerat med visuliseringar, mindfullness, och andra mentala övningar, olika coachverktyg samt visdomar från medicinhjulet. Du lär dig se dina mönster och få kraft att bryta dessa.  Genom att släppa taget om de saker du inte längre behöver ger du plats för nya saker i ditt liv Saker som ger dig glädje och styrka.

Karriärcoaching handlar om ditt yrkesliv. Eftersom arbetet tar upp så stor del av vårt vakna liv och vårt engagemang är det viktigt att det stämmer med vår personlighet, själen. intressen och vår livsstil. Karriärcoaching kan handla om att byta yrke men det kan även handla om små förändringar på vägen i yrkeslivet. Ett enda samtal kan ibland inspirera dig och ge dig nytt perspektiv på din situation. Men ibland behöver man gå på djupet och då kanske det blir 10-20 träffar.

Ledarskapscoaching handlar om stöd, coaching och ett bollplank för dig som är egen företagare eller chef och som vill prata med någon objektiv person utanför företager, vänskapskretsen eller familjen. Vi har god erfarenhet av ledarskapscoaching och har haft många nöjda klienter genom åren.

Parcoaching se länk

Kostnad per timme 1200:- inkl.moms för individuella besök, telefoncoaching och skypesamtal. Boka in ett gratis första möte på 30 minuter. Känns det bra fortsätter vi direkt en timme till. I annat fall avbryter vi och det har inte kostat dig något alls. 

Livscoaching på email 499:-/mån med 1 email kontakt var 14:e dag. För mer info och bokning ring tel. 0734-297993. Du får ett förberedande samtal fritt dör vi lägger upp vad emailcoachingen ska handla om och hur du går tillväga för att snabbt starta upp.

Har du ett specifikt syfte och mål som du vill uppnå med hjälp av coaching?

Kontakta mig så kan vi skräddarsy coachingen så att den passar just dig.

Coaching kan vara en eller ett fåtal gånger  eller så kan det vara en serie träffar på 10-15  beroende på vad du vill åstadkomma. Vill du veta med om min coaching gå gärna in på www.creera.se