Välkommen till Schamanens värld

Själsåterhämtning

                                        

När som helst i livet kan vi drabbas av fysiska eller känslomässiga trauman. Enligt schamanskt synsätt kan vi då förlora delar av vår själ. Dessa delar flyr från kroppen för att överleva upplevelsen.

För varje bit som vi förlorar blir vår essens och vitalitet svagare och svagare. Det kallas för själsförlust. Själsförlust kallas inom psykologin för dissociation. Själsförlust betyder inte att vi förlorar vår själ. Snarare att vi tappar kontakten med själen. Själen finns där i bakgrunden men är inte tillgänglig p.g.a de psykologiska trauman, övergrepp och blockeringar som slagit rot inom oss. 

Symtom som att känna sig inbunden, rastlös, apatisk, förvirrad, nedstämd, deprimerad, planlös och mållös är bara ett urval av de som kan drabba oss  när vi förlorat en bit av vår själ - av vår livsgnista som finns inom oss. Det är en tunn slöja mellan vårt medvetande och vår själ som med tiden blir allt mer ogenotränglig tills vi glömmer att en djupare del av oss själva ens existerade.

Vi glömmer bort våra gåvor, våra drömmar och vårt personliga syfte i livet. Vi förändrar oss för att bli accepterade, frångår våra värderingar, sårr andra innan de sårar oss och dövar oss med olika beroenden. Detta är bara några exempel hur vi försöker hantera vår själsförlust.

Själsåterhämtning är en behandling som syftar till att återintegrera förlorade själsdelar tillbaka till kroppen. Man återintegrerar dissocierade och förträngda delar av psyket tillbaka till medvetandet för en större helhet. När en viss del är omedveten kan det orsaka förödelse i våra liv och det slutar med att vi känner oss förvirrade, vilsna, oroliga och deprimerade.   

Exempel på vad som kan orsaka själsförlust

Övergrepp sexuellt, känslomässigt eller fysiskt. lolyckor, sjukdomar, mobbing, dysfunktionell familjeuppväxt, isolering m.m

Känner du att du skulle vilja göra en själsåterhämtning så hör du av dig till oss via telefon eller email. Vi pratar om varför du vill genomgå behandlingen och du får veta hur vi ska gå till väga och vad du kan förvänta dig.