EVA ZANDER COACHING &VÄGLEDNING

 

Andra ceremonier

 

Ibland vill vi manifestera saker inför oss själva. Gör avslut eller avstamp. Be om stöd eller vägledning. Transformeras, gå vidare, öppna eller stänga portar på livets stig. Vi erbjuder dig hjälp att genomföra din personliga ceremoni.  

Söker du ett andligt alternativ till kyrkans ceremonier? 

Vill Ni gärna själva medverka och skapa din egen vigsel eller högtidsstund kring sitt barns dop?

Vill du göra ett avslut efter en separation? 

Eller ta avsked efter en nära anhörigs bortgång?

Vi håller alternativa ceremonier såsom personliga ceremonier,namngivningsceremonier, bröllop, begravningar och ceremonier för inträde till vuxenlivet. Vi skapar symboliska handlingar för välkomnande, förening och avsked. Allt i Skönhet och kontakt med Universums krafter. 

Om du är intresserad av att ha en alternativ ceremoni så ringer du oss och vi bokar in ett kostnadsfritt möte. Under detta möte diskuterar vi fram hur din/er ceremoni skulle kunna se ut.